"Jag berättade inte för någon, utom mina närmaste."

"Jag kände mig rädd och smutsig"

"Ingen förstod att det låg en allvarlig sjukdom bakom hennes symtom, att hon faktiskt hade blivit smittad av sin man"

Citaten är hämtade från några av de korta filmerna där fyra olika personer berättar om sina egna erfarenheteter av tuberkulos, TB.

– En del är rädda för att bli utstötta och att omgivningen ska ta avstånd från dem, därför är det viktigt att vi hjälper dessa personer till vård och uppmuntrar dem till behandling, säger Sandra Carlsson, sjuksköterska på TB-mottagningen på Angereds Närsjukhus, i en kommentar till filmerna.

Läs också: Felaktig fakta om tuberkulos skrämmer

Budskapet med filmerna är enkelt: Våga söka vård. Sjukdomen går att behandla.

Se filmerna nedan: