– Det finns väldigt många påståenden i dödshjälpsdebatten som man faktiskt kan testa gentemot de fakta som finns i den vetenskapliga litteraturen. Med rapporten vill vi lägga grunden för en gemensam kunskapsbas för den fortsatta debatten om dödshjälp, säger Kjell Asplund, ordförande för Smer, Statens medicinsk-etiska råd.

Palliativ vård

Ett argument som ofta förekommer i debatten är att det finns risk för att man skulle satsa mindre på palliativ vård om dödshjälp införs. Men enligt Smer finns det inget stöd för det. Snarare är det så att de länder och stater i USA som har infört dödshjälp samtidigt har en väl utbyggd palliativ vård.

Läs också: Sjuksköterska avslutade sitt liv på klinik för dödshjälp

Det finns inte heller något som tyder på att vissa sårbara grupper skulle vara överrepresenterade bland dem som väljer dödshjälp.

– Det är snarast tvärtom vad gäller Oregonmodellen. De som ber om dödshjälp har högre utbildning, bättre socioekonomiska villkor och så vidare, säger Ingemar Engström, sakkunnig i Smer, till Dagens Medicin.

Däremot finns det stöd för att patienter med depression kan vara överrepresenterade.

Två olika modeller

Smer reder också ut begreppen och redogör för de olika modeller som används. Eutanasi är dödshjälp som sker genom att patientens läkare utför den handling som leder till döden. Assisterat döende är dödhjälp där patienten själv utför handlingen, vanligtvis genom att inta en dödlig dos läkemedel som skrivs ut av läkare.

Läs också: Vill få politikerna att diskutera dödshjälp

Oregonmodellen tillämpas i flera amerikanska delstater och medger endast assisterat döende till patienter med högst sex månader kvar att leva.

Beneluxmodellen, som används i Belgien, Nederländerna, Schweiz och Kanada, tillåter både eutanasi och assisterat döende. Där är inte kravet att patienten har en dödlig sjukdom utan att man har ett outhärdligt lidande, fysiskt eller psykiskt.

Rädsla att förlora kontrollen

Skillnaderna mellan de två modellerna innebär också att dödshjälp är uppemot tio gånger vanligare i Beneluxländerna jämfört med de amerikanska delstater som tillämpar Oregonmodellen. I den svenska debatten är det främst Oregonmodellen som har förts fram.

Läs också: Döden kommer klockan tre på söndag

I den svenska debatten sägs det ofta att god palliativ vård ska klara att ge människor den smärtlindring de behöver under den sista tiden i livet. Men enligt Smers genomgång av forskningsläget handlar det inte så mycket om den fysiska smärtan. Forskning från Oregon visar att det vanligaste motivet för dödshjälp handlar om fruktan för att förlora värdighet och oberoende och få en oacceptabelt låg livskvalitet i livets slutfas.

Läs hela Smers rapport om dödshjälp här.