När Vårdförbundets skyddsombud i våras skickade in en så kallad 6:6a-anmälan (se faktaruta intill artikeln) till Arbetsmiljöverket hade på kort tid 10 av 17 sjuksköterskor sagt upp sig från hjärtintensiven, HIA, i Ystad.

Saknar stöd från ledningen

De sjuksköterskor som var kvar fick  jobba extra mycket övertid för att klara situationen. Både i det patientnära arbetet och i arbetet med att lära upp nya kolleger  ökade arbetsbelastningen kraftigt.

Sjuksköterskorna tyckte att det var otydligt vilka arbetsuppgifter som skulle prioriteras, vilket förutom den generella ökningen av stress ledde till samvetsstress. De saknade stöd från ledningen.

Läs också: Anställningstak i Skåne sätter press på medarbetarna

Arbetssituationen ledde enligt skyddsombuden till sömnsvårigheter, oro, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och en oro för den egna psykiska hälsan. Sjuksköterskorna kände att de aldrig var lediga och oroade sig för patientsäkerheten.

De förslag på åtgärder som de hade fått från arbetsgivaren gav de inte mycket för. De tyckte att de var otydligt beskrivna och svåra att ta ställning till.

Skrivelsen ledde till att Arbetsmiljöverket en dryg månad senare inspekterade verksamheten. Vid det laget hade ytterligare två sjuksköterskor sagt upp sig.

I en artikel i Ystad Allehanda förklarar den tillförordnade divisionschefen att åtgärder har vidtagits efterhand och att man nu ser en förbättring vad avser sjuksköterskebemanningen. Men enligt Vårdförbundet är de fortfarande för få sjuksköterskor.

Krav från Arbetsmiljöverket

Oavsett vilket anser Arbetsmiljöverket att situationen är så allvarlig att man nyligen skickat ett föreläggande till arbetsgivaren med hot om ett vite på 100 000 kronor om inte åtgärder genomförs senast den 1 december i år.

Läs också: Fler undersköterskor - färre sjuksköterskor

Myndigheten kräver bland annat att en undersökning görs av arbetsförhållandena när det gäller både organisatoriska och sociala faktorer i verksamheten. Utifrån resultaten ska arbetsgivaren bedöma om det finns risk för ohälsa eller olycksfall i arbetet. De åtgärder som inte omedelbart kan genomföras för att förbättra förhållandena ska anges i en skriftlig och tidsatt handlingsplan.

Arbetsgivaren ska också se till att personalen vet vad som ska prioriteras när tiden inte räcker till och att de vet vem de ska vända sig till för att få hjälp och stöd att utföra arbetet.