– Vi har inte haft en fullt bemannad avdelning på rätt länge. Vi har flera sjuksköterskor som är föräldralediga, och som har flaggat för att de framöver inte vill jobba på dygnets alla timmar. Vi har tre stycken som läser vidare till specialistsjuksköterskor inom andra områden. Jag skulle säga att det huvudsakligen inte är av missnöje de har slutat, men vi har svårighet att rekrytera nya, säger Maike Augustsson, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på kirurgavdelning 4 och urologmottagningen.

Maike Augustsson
Maike Augustsson, förtroendevald för Vårdförbundet, tycker det är rätt beslut att stänga ner kirurgavdelningen när bristen på sjuksköterskor är så stor. Foto: Privat

På kirurgavdelning 4 finns i vanliga fall 24 vårdplatser för urologpatienter samt mag- och tarmpatienter som genomgått operation. För att samtliga platser ska kunna hållas öppna behövs det 16 sjuksköterskor. I dagsläget finns det bara 6,5. Sedan sommaren har därför hälften av vårdplatserna hållits stängda.

Hyrpersonal räcker inte

– De som jobbar på avdelningen har det tungt. Det är svårt att täcka upp luckorna i bemanningen. Vi har tagit in hyrsjuksköterskor och personal från den interna bemanningspoolen, men det räcker inte till, säger Maike Augustsson.

För att kunna fortsätta på samma nivå, med tolv vårdplatser öppna, hade sjuksköterskorna behövt jobba mer ensamma utan sjuksköterskekolleger att rådfråga. Men där sätter klinikledningen ner foten och väljer i stället att stänga ner avdelningen under nio veckor med start från den 11 december.

– Jag är inte rädd för att fatta beslut, men det här beslutet har jag varit tvungen att ta och jag avskyr den situation vi har hamnat i. Men det var omöjligt att tillåta att en sjuksköterska ska arbeta ensam med dessa patienter, säger Jerker Nilson, verksamhetschef för kirurg- och öronkliniken, till Borås tidning, som var först med att rapportera om stängningen.

Operationskön växer

Lösningen innebär att flera patienter kommer behöva vänta i operationskö. Däremot ska cancerpatienter och dagvårdspatienter få vård. Tanken är att urologpatienter ska tas om hand på den kirurgiska vårdavdelningen och resterande mag- och tarmpatienter kommer att läggas in på kirurg-och öronavdelningen.

Maike Augustsson är nöjd med hur avdelningschefen har hanterat den svåra situationen. Att stänga var det bästa alternativet. Han har ringt upp sjuksköterskestudenter vid Borås högskola för att se vilka som är intresserade av att jobba på avdelningen.

– Dessvärre var det bara ett fåtal som kunde bli aktuella. Det är andra avdelningar samt kommunen som drar i dem. Problemet är om vi inte lyckas rekrytera sjuksköterskor, då har jag svårt att se att vi kan öppna igen i början av nästa år, säger Maike Augustsson.