För att hejda en pågående personalflykt från operation i Helsingborg införde arbetsgivaren för drygt ett år sedan en kvotbaserad arbetstidsmodell. Den var omtyckt av sjuksköterskorna eftersom den gav mer tid för återhämtning.

Den 13 november upphör modellen. Trots personalens protester ersätts då kvotavtalet av det regionala nattavtal som arbetsgivaren och Vårdförbundet tecknat.

Vårdförbundet har sedan länge sagt sig vara berett att förhandla fram en särskild arbetstidsmodell för regionens operationsenheter. Men i september i år sa förvaltningschefen Björn Zackrisson till Vårdfokus att det inte var aktuellt att teckna ytterligare kollektivavtal, utöver det som var beslutat på regional nivå.

Siktar på avtal till sommaren

Nu säger Björn Zackrisson till Radio P4 Malmöhus att han har lyft frågan till koncernledningen och att siktet nu är inställt på att teckna ett särskilt vårdavtal för operationspersonalen. Men det kommer i så fall inte att börja gälla förrän till våren eller sommaren.

Frågan är om det inte är för sent. Sedan det blev klart att kvotavtalet skulle slopas har sju operationssjuksköterskor och en narkossjuksköterska valt att säga upp sig.

Per Ekdahl, anestesisjuksköterska och förtroendevald på arbetsplatsen, hoppas att Vårdförbundet får fram ett riktigt bra avtal. Det behövs för att man ska kunna attrahera personal.

– Men vi vet inte hur det blir. De flesta här är missnöjda överlag, framför allt med arbetsgivarens agerande. Det är dåligt att kvotavtalet sägs upp och att vi får gå på det sämre regionala avtalet under en period. Nu tappar vi kompetens, vilket innebär att vi får dra ner på antalet operationer, säger Per Ekdahl till Vårdfokus.