Vid en hjärtinfarkt är det viktigt att komma snabbt till sjukhus för att minska risken för skada på hjärtmuskeln och död - som är störst de första timmarna efter insjuknandet. Ändå väntar en majoritet av alla drabbade två till fyra timmar med att söka vård efter att de har fått symtom.

Det framkommer i en enkätundersökning bland 326 svenska patienter som drabbats av hjärtinfarkt som sjuksköterskan Carolin Nymark gjort tillsammans med en forskargrupp.

Oro som förlamar

– Det vi sett är att hjärtinfarktpatienter råkade in i ett slags förtvivlan och vanmakt. Patienterna kände intensiv ångest eftersom de upplevde att något i hela kroppen var fundamentalt fel. Men rädslan och ångesten gjorde dem handlingsförlamade, säger Carolin Nymark, i ett pressmeddelande.

Enligt enkätstudien visade det sig att de patienter som väntade riktig länge upplevde en paralysering inför de möjligen livshotande symtomen. Varken kön eller ålder hade någon betydelse på tiden för att söka vård.

Resultatet har inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, utan presenterades vid den europeiska hjärtkonferensen ESC i slutet av augusti. Se länk här intill för att läsa abstract.