– Vi har en skyldighet att anmäla när vi misstänker ett brott som har fängelse i straffskalan, säger Karin Fagerberg, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, till nyhetsbyrån Siren.

Från början misstänkte vårdgivaren att tre personer hade varit inne och läst i en kvinnas elektroniska journal utan att de hade behörighet till det. En sjuksköterska, en läkare och en chefssekreterare/ enhetschef.

De två sistnämnda lämnade en förklaring som gjorde att ärendet för deras del kunde avslutas. Sjuksköterskan kunde dock inte ange en orsak till varför hon hade loggat in i kvinnans patientjournal trots att hon inte hade någon vårdkontakt med patienten.

Arbetsgivaren beslutade därför att ge sjuksköterskan en varning.

Patienten anmälde händelsen till Ivo. I sitt brev till tillsynsmyndigheten förklarade hon att händelsen var väldigt känslig för henne eftersom sjuksköterskan tidigare hade varit gift med hennes make.

Efter att ha granskat händelsen anser Ivo att dataintrånget var av så pass allvarlig karaktär att man beslutat att åtalsanmäla henne till åklagarmyndigheten.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-19752/2015-15 samt 8.7.2-31120/2017.