– Vården har förändrats och fler patienter vårdas i hemmet, alltså i kommunal regi. Så det ska man ha träffat på när man är färdig med sin examen och ska ut i arbetslivet, säger Annika Jensen, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet i Halmstad, i ett pressmeddelande.

Utveckling pågår

Som Vårdfokus tidigare berättat pågår på många håll i landet ett arbete med att revidera sjuksköterskeutbildningarna så att de bättre möter vårdens behov och den verklighet som nyexaminerade möter när de är klara med sin utbildning.

I Halmstad är den viktigaste förändringen att samtliga studenter ska göra någon del av sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, inom kommunal vård. För att det ska fungera har högskolan skrivit ett nytt VFU-avtal med kommunerna i Halland.

Praktiska övningar

De nya studenterna kommer också att få fler praktiska övningar och kursmoment förlagda till det kliniska träningscentret och högskolans Health lab som öppnade så sent som i höstas.

I en ny kurs ska studenterna också att få träna på att omsätta sina kunskaper i att leda förändringsarbeten.

I den nya utbildningen betonas också vikten av ett hållbart arbetsliv och betydelsen av att reflektera över sin egen hälsa.