Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap invigdes av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Myndigheten kommer att bli ett nav för den kunskap som ska ligga till grund för hur vi förbättrar den svenska arbetsmiljön, sa arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap är placerad i Gävle och enligt den nya generaldirektören Nader Ahmadi är den viktigaste uppgiften att stärka arbetsmiljöarbetet.

– Vår övergripande uppgift är att på en nationell nivå samla in, sammanställa och omvärldsbevaka kunskap inom arbetsmiljöområdet och att tillgängliggöra denna kunskap så att den är lätt att ta till sig och fungerar som ett stöd i det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna, sade Nader Ahmadi vid invigningen.

Myndigheten kommer inte att bedriva egen forskning eller finansiera forskning.