I december förra året skrev en grupp erfarna specialistsjuksköterskor inom operation, anestesi och intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset ett brev till ansvariga tjänstemän och politiker. I brevet uttryckte de sin oro över kompetensförsörjningen och patientsäkerheten på sin arbetsplats. De menade att den låga löneutvecklingen riskerade att påverka vården och krävde 15 000 kronor mer i månaden.

Läs mer: Värd varenda krona

Dräneras på personal

Ett år senare är det inte mycket som har hänt. Trots att specialistsjuksköterskorna fick stort gensvar för sitt upprop från kolleger och media gav årets lönerevisionen inte i närheten av vad de önskat - se faktaruta.

Kolleger med tio, tjugo, trettio års erfarenhet säger fortfarande upp sig för att få upp sin lön. Enligt statistik från Sahlgrenska universitetssjukhuset har 300 specialistsjuksköterskor slutat i år samtidigt som 293 har rekryterats.

Situationen är nu extra pressad på intensiven där det saknas många intensivvårdssjuksköterskor. Nyligen fick personalen besked om att den utbildningsdag de har varje termin fryser inne i vår. Schemapusslet går inte ihop, grundbemanningen är inte täckt och de kan inte avvara så mycket personal på en och samma gång.

– Det är verkligen tråkigt. Utbildningsdagen är viktig för att vi ska upprätthålla kompetensen och jobba ihop oss i arbetslagen, säger Lena Jensen som är intensivvårds- och anestesisjuksköterska och delar sin arbetstid mellan anestesin på operation 1,2 och 8 och intensiven.

Manar till mod

Tillsammans med kolleger inom operation, anestesi och intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset har Lena Jensen precis skrivit ytterligare ett brev till sjuhusledning och regionsstyrelse. De har tröttnar på att ingen vill ta ansvar för deras krav om högre löner och efterlyser samarbete och mod från sjukhusledningen och politiker för att gemensamt lösa situationen.

”Skuldbeläggning och brist på ansvarstagande mellan olika nivåer av beslutsfattare förvärrar situationen för varje dag som går. Sahlgrenska sjukhuset har inte råd att förlora fler specialistsjuksköterskor” skriver de bland annat i brevet.

– Vi ser dagligen hur kompetensbristen drabbar patienterna. När det saknas specialistsjuksköterskor ställs operationer in och intensivvårdsplatser hålls stängda. Patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar inom regionen och den ständiga jakten på platser stoppar upp hela flödet på sjukhuset. Inför kommande jul-och nyårshelger har anestesiläkare uttryckt oro för patientsäkerheten när det saknas kompetens, berättar Lena Jensen.

Hotad patientsäkerhet

– Tjänstemännen säger hela tiden att patientsäkerheten inte är hotad, men den bilden känner vi tyvärr inte igen, säger Lena Jensen.

I det nya brevet skriver specialistsjuksköterskorna att de håller med sjukhusledningen om att de arbetar på toppen av sin kompetens i en högspecialiserad vård. Teamarbetet är fantastiskt skriver de, och allas kunskaper och erfarenheter behövs dygnet runt för ta hand om svårt sjuka eller skadade patienter. De utför sitt arbete med starkt engagemang och stor noggrannhet och känner sig uppskattade av patienter, anhöriga och kolleger.

Men deras arbetsinsats är inte gratis och från sin arbetsgivare vill de ha en adekvat lön. Kravet på  3 000 kronor mer i månaden under 5 år i relation till kompetens och ansvar och 2 000 mer i månaden vart 5:e år för de som stannar kvar hos samma arbetsgivare står fast.

Hjälp från Vårdförbundet

Det innebär att specialistsjuksköterskornas arbete för att få upp sina löner fortsätter. I januari träffar de representanter från sjukhusets HR-avdelning tillsammans med Vårdförbundets lokala företrädare.

– Vi känner stor oro för kompetensbristen och dess konsekvenser. Det känns bättre att använda sin frustration till något konstruktivt. Vi vill ändå tro att vi kan nå fram med vårt budskap. Nötning är bästa sättet och vi tänker fortsätta att höras. Sen hoppas vi att Vårdförbundet  kan hjälpa oss ytterligare att driva på frågan, säger Lena Jensen. 

Vårdförbundets Martin Håland kommer att vara med på mötet i januari.

– Medlemmarna gör ett fantastikt bra arbete och vi vill vara med och stötta dem med det vi kan i dialog med arbetsgivaren, säger Martin Håland.