Äldre kan lida av yrsel, trötthet, sömnsvårigheter och dålig aptit och det är alltför vanligt att de får läkemedel utskrivna, trots att man inte vet vad som orsakar symtomen. Nu har Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, tagit fram en checklista som riktar sig till sjuksköterskor och läkare. Syftet är att göra det lättare att bedöma om symtom beror på tillstånd, förbisedda sjukdomar eller läkemedelsbiverkningar.

– Symtom hos äldre kan bero på många saker; sjukdom, ålderskrämpor eller biverkningar från läkemedel. Det är ofta svårt för sjukvården att veta vad som är vad, vilket kan leda till en överbehandling av vissa symtom och en underbehandling av de verkliga orsakerna, säger Johan Fastbom, utredare vid Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Vill höja livskvaliteten

Checklistan utgår från de 15 vanligaste symtomen hos personer över 75 år. Till exempel dålig aptit som kan beror på läkemedelsbiverkningar, men också på depression eller underfunktion av sköldkörteln.

Målet med checklistan är att höja livskvaliteten hos äldre.

– Vi vill att äldre ska få en mer riktad och orsaksbaserad behandling för sina symtom. Att till exempel en person som behandlats med tre olika läkemedel för sömnbrist, smärta och oro, men egentligen har en bakomliggande depression, i stället skulle kunna få en specifik behandling för depressionen.

Tänkt som en påminnelse

Förhoppningen är att checklistan ska göra vårdpersonal bättre på att tänka på och fråga om symtom och att det i sin tur ska öka kunskapen om hur symtom kan hänga ihop med bakomliggande orsaker. Checklistan är inte komplett utan är tänkt som en påminnelse om orsaker som ofta förbises.

Socialstyrelsen hoppas att listan ska integreras i arbetet, till exempel genom att föras in i beslutsstöd i patientjournalsystemen.