Etikpriset delades ut vid Smers etikdag i går.

– Marie Chenik är en äkta eldsjäl. Hon har outtröttligt arbetat för att synliggöra de etiska frågorna i praktiken. Smer vill med denna utmärkelse lyfta hennes insatser för medicinsk etik i det praktiska arbetet, både i det lokala sammanhanget och i det nationella nätverk som hon startade 2004, säger Kjell Asplund, ordförande i Smer.

Marie Chenik är senior rådgivare i etikfrågor, leg. sjuksköterska och fil.mag. Under lång tid har hon varit en drivande kraft som arbetat både professionellt och ideellt för att stödja och utveckla det medicinsk-etiska arbetet inom hälso- och sjukvården.

Hon har varit etiksamordnare på Karolinska universitetssjukhuset och har suttit i sjukhusets etikråd. Hon är initiativtagare till det nationella etiknätverket som grundades 2004. Under 2004–2017 var hon nätverkets samordnare och kontaktperson.