– Det enda vi gör nu är att ställa in nya prover. Läkare som behöver provsvar måste vänta och i förlängningen drabbas även patienter, säger biomedicinska analytikern och Vårdförbundets lokala skyddsombud Marija Perkovic Misic till nyhetsbyrån Siren.

Personalen på Unilabs i Skövde har enligt skyddsombudet dragits med problemen sedan i somras, då en totalrenovering av lokalerna avslutades. Rum som skulle ha utformats som dragskåp med tanke på de hanterade kemikalierna har i stället fått vanlig ventilation.

Larmar för dålig ventilation

Ett larm i lokalerna har gått titt som tätt när ventilationen har varit ofullständig. Personalen har även larmat om brandrisk i andra utrymmen, vilket dock åtgärdats. 

Marija Perkovic Misic, som nyligen skickat en formell begäran om hjälp till Arbetsmiljöverket, uppger att ett 20-tal anställda har varit direkt berörda av den dåliga luften i preparatrummet. Den 4 december stoppades allt praktiskt arbete i lokalen. 

– Problemet är att personalen hamnat i kläm mellan arbetsgivaren och Västfastigheter som äger lokalerna. Nu pågår en dialog mellan parterna hur ventilationen ska förbättras och det är så klart viktigt att det blir en snar lösning eftersom hela vår verksamhet berörs, säger Marija Perkovic Misic. 

Cancerframkallande

Formalin, som finns med på Kemikalieinspektionens lista över cancerframkallande ämnen, används i en utspädd lösning vid fixering och konservering av inre organ och all annan vävnad som avlägsnats vid operationer för senare undersökningar.