Medan många andra fackförbund har en årlig höjning av medlemsavgiften för att följa med allmänna prisökningar, så är det Vårdförbundets kongress som tar beslut om ändringar.

– Höjningen görs för att vi ska kunna bli ännu starkare som förbund och för att medlemmarna ska kunna fortsätta få riktigt bra erbjudanden och trygghet i arbetslivet och professionen, förklarar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Endast yrkesverksamma medlemmar berörs, inte studentmedlemmar och pensionärsmedlemmar och de som har reducerad avgift.

Avgiften för yrkesverksamma höjs från 265 kr till 295 kr i månaden, alltså en höjning med 30 kronor. Höjningen genomförs vid årsskiftet.