Varje år gör sjukhusen i Sverige så kallade punktprevalensmätningar av trycksår då man mäter hur många av de inneliggande patienterna över 18 år som har trycksår en bestämd dag.

Mätningen i mars i år visade på riktigt dåliga resultat för Akademiska – drygt 25 procent av patienterna hade trycksår.

Läs också: Allt fler patienter med trycksår på sjukhusen

Inventerade madrasser

Efter beslut i sjukhusledningen togs en handlingsplan fram med flera åtgärder. De 24 avdelningar som hade flest trycksår har redovisat dagliga observationer av trycksår som uppkommit under vårdtiden på sjukhuset.

En annan åtgärd var att inventera alla madrasser på vårdavdelningarna. Det visade sig att 25 procent inte var godkända. Nu inrättas en särskild budget för madrasser och annat trycksårsförebyggande material.

Glädjande för alla

En ny trycksårsmätning som gjordes i början av december visade att andelen patienter med trycksår minskat till 9,5 procent. Det är den lägsta siffran sen mätningarna startade 2011. Och chefssjuksköterskan Marie Sjödin är nöjd.

– Det är en väldigt glädjande utveckling både för våra patienter och medarbetare. Främsta förklaringen är att vi satt ökat fokus på frågan och haft ett tydligt stöd från sjukhusledningen. Personalen har gjort ett fantastiskt förebyggande arbete och resultatet visar att det går att uppnå förändring trots rådande utmaningar med vårdplatsbrist, säger Marie Sjödin i ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.