För tre år sedan gav Socialstyrelsen ut nationella riktlinjer för vård vid astma och kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Nu, tre år senare, har myndigheten följt upp följsamheten till riktlinjerna. Rapporten visar att långt ifrån alla följer råden.

– Patienter med kol som röker måste erbjudas rökavvänjning. Det har högsta prioritet i riktlinjerna, men flera verksamheter gör inte detta i dag, säger Christina Broman, utredare vid Socialstyrelsen i en kommentar till rapporten.

Hon tillägger att vården också måste bli bättre på att använda spirometri, lungfunktionsmätning, för att upptäcka astma och kol.

Hälso- och sjukvård i kommunal regi blir allt vanligare eftersom de flesta kommuner i dag ansvarar för hemsjukvård i ordinärt boende. Men utvärderingen visar att i stort sett ingen kommun tagit del av riktlinjerna om vård vid astma och kol.

– Astma och kol är kroniska sjukdomar. För att få korrekt vård och bemötande är det viktigt att även personal i den kommunala vården har kunskap om riktlinjerna och möjlighet till fortbildning, eftersom de också kommer i kontakt med många patienter som lider av astma och kol, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.