Skånes universitetssjukhus anmäler fyra fall av smittspridning av VRE (vancomycinresistenta enterokocker) på en barnkirurgiavdelning i Lund under mars i år. Det handlar om nyfödda barn med allvarliga tillstånd. Ingen av dem blev sjuk, men för barnen innebär det en risk att vara bärare av VRE som är resistent mot flertalet antibiotika.

Orsaken till att barnen blev smittade är kopplad till ökad arbetsbelastning på grund av långvarig brist på sjuksköterskor och vårdplatser, enligt lex Maria-anmälan.

Tung arbetsbörda

Barnkirurgiavdelningen har egentligen 17 vårdplatser, men sedan ett år tillbaka är det bara åtta vårdplatser öppna på grund av brist på sjuksköterskor. Under våren blev bristen på sjuksköterskor allt större och avdelningen hade oftast två överbeläggningar. Det ledde till en tung arbetssituation för sjuksköterskorna och det har varit svårt att följa omvårdnadsrutinerna.

När utbrottet upptäcktes togs odlingar på alla barn som vårdats på avdelningen och sammanlagt hittades fyra fall som bar på samma VRE-stam. Utökad städning, skärpta hygienrutiner och stängning av lekrum är åtgärder som har vidtagits.

Har ni gjort vad ni kan för att förhindra att smitta sprids på det här sättet igen?

− Det är alltid svårt att lova, men vi jobbar med det som vi tror bidrar till smittspridningen. Allt från leksakerna i lekrummet till hur kylskåp och disk sköts i dagrummet och hur skötbord spritas och städningen sköts, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för barnkirurgi och neonatalvård.

Bygger om och rekryterar

Lokalerna, som har varit i behov av renovering länge, byggs nu också om. Och Elisabeth Olhager säger att man hoppas kunna öppna fler vårdplatser när det är klart.

− Vi har rekryterat fler sjuksköterskor och har ett bättre utgångsläge nu än i våras. Vi har en stabilare situation och arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsvillkoren för våra sjuksköterskor på olika sätt.

Hon säger att många av de nya är unga och relativt nyutbildade och att det ställer särskilda krav.

− De är jätteduktiga, men vi måste också se till att de får ett kontinuerligt lärande och goda villkor så att de vill stanna kvar. Det finns otroligt mycket att göra.