– Det är viktigt att betona att patientsäkerheten inte har äventyrats. Vi har riggat upp med fler skötare och även tagit in personal från vuxenpsyk, säger Kalmarlandstingets psykiatridirektör Florence Eddyson Hägg till tidningen Östra Småland.

Hon bekräftar att en del avs sjukskrivningarna är kopplade till den höga arbetsbelastningen.

Diskussionerna om bemanningen och arbetsförhållandena på avdelningen startade enlig en av de anställda för cirka ett halvår sedan. Personalen har utan resultat bett om mer stöttning och fler vikarier. De vill också att avdelningen ska bemannas utifrån vårdtyngden, inte enbart utifrån antalet sängplatser.

Från ledningens sida har det getts klartecken till att ta in hyrsjuksköterskor. Den möjligheten har ännu inte använts. Personal har däremot stannat kvar på övertid efter sina nattpass.

– Vi har möjlighet att beordra in personal och blir det riktig kris gör vi det. Men det är klart att det gör ju inte personalens upplevelse av arbetssituationen mer positiv, säger Florence Eddyson Hägg till Östra Småland.