Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) säger till TT att regeringen kommer att besluta om ändringen i trafikförordningen under torsdagens regeringssammanträde.

Undantaget från mobilförbudet ska omfatta all blåljuspersonal som till exempel de som kör ambulans. Men det ska också gälla läkare, sjuksköterskor, barnmorskor samt tjänstemän inom kustbevakning och kriminalvård vid "brådskande tjänsteutövning".

Förbudet mot att hålla mobiltelefon i handen när man kör bil började gälla 1 februari. Det nya undantaget ska börja gälla från 12 mars.