De sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare som arbetar på äldrevårdsenheten i Kumla har både ett särskilt intresse för och speciella kunskaper inom vården av äldre. Personalen får dessutom extra mycket tid i patientmötet, och patienterna får ofta träffa samma personal.

– Genom att göra patientmötena lite längre hinner vår personal gå igenom patienternas behov ordentligt utan någon känsla av stress. Vi arbetar också mycket med kontinuitet för att patienterna ska lära känna dem som de träffar, säger verksamhetschefen Annika Roman.

I går invigdes den nya äldrevårdsenheten vid Kumla vårdcentral. Dit är den som är 75 år eller äldre välkommen. Men konceptet är inte nytt, allt fler landsting satsar på speciella "gräddfiler" för äldre på vårdcentraler.

Sedan ett par år tillbaka har Stockholms läns landsting infört äldremottagningar på många av länets vårdcentraler, men först ut att införa det på bredden var Skåne där det finns på ett 80-tal vårdcentraler.

Läs Vårdfokus reportage från äldremottagningen på Borgmästargården i Malmö.

Konceptet med en speciell äldrevårdcentral infördes dock allra först av Wästerläkarna i Göteborg. Den invigdes 2012 och 2015 fick de ta emot priset Årets välfärdsförnyare av Dagens Samhälle.