Som Vårdfokus berättat tidigare har hygienen vid endoskopienheterna på sjukhusen i Skåne under lång tid varit så undermålig att man riskerat att sätta i gång en allvarlig och okontrollerbar smittspridning av bakterier och virus.

I den lex Maria-anmälan som Region Skånes chefläkare skickade till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för några veckor sedan förklarades att risken för smittspridning är sannolik.

Till anmälan bifogades en utredning som visar på en rad bristande hygienrutiner på de skånska sjukhus där endoskopiska undersökningar görs.

Ivo anser att utredningen inte i tillräcklig omfattning visat vilka de bakomliggande orsakerna är till att hygienen varit så undermålig.

Det framgår inte heller om de rekommenderade åtgärderna har vidtagits eller när de planeras att genomföras, bara att de beräknas vara slutförda på samtliga sjukhus i april.

Myndigheten har därför beslutat att granska de hygieniska bristerna i ett nytt ärende.

Diarienummer hos Ivo: 8.1.1-3616/2018-3.