Tidningen Sykepleien har genomfört en undersökning bland medlemmar av Norsk Sykepleierforbund, som är Vårdförbundets systerorganisation i Norge. Över 20 000 har svarat.

  • Av männen svarade 5,5 procent att de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp det senaste året.
  • Av kvinnorna var det 2,8 procent.

Det är än vanligare bland de yngre männen. Bland de som är under 30 år svarade 9,1 procent att de blivit sexuellt trakasserade eller upplevt övergrepp från kolleger eller chefer.

De utsatta männen uppger att det i 77 procent av fallen var en kvinna som trakasserat dem.

I dag publicerar Sykepleien männens kommentarer som de lämnat i samband med undersökningen.

"Jag har fått flera antydningar från kvinnliga chefer om befordran som belöning för sexuella tjänster", säger en av dem.

Eli Gunhild By, ordförande för NSF, säger till Sykepleien att hon hoppas att både arbetsgivare och lärosäten kommer att uppmärksamma problemet och arbeta för att avslöja och förebygga sexuella trakasserier.