Rättsmedicinalverket gör årligen drygt 55 000 urin- och blodprovsanalyser på uppdrag av polisen. Det flesta ärendena gäller ringa narkotikabrott och rattfylleri men även våldsbrott.

Tidigare har man inte analyserat buprenorfin och tramadol som är vanliga vid missbruk. Men med Elisa, enzyme-linked immunosorbent assay, har det blivit möjligt.

Rättsmedicinalverket kan numera ge polisen svar på följande tolv substanser:

 • Cannabinoider
 • Amfetaminer
 • Opiater
 • Kokainmetaboliter
 • Bensodiazepiner
 • Buprenorfin
 • Metadon
 • Tramadol
 • Oxikodon
 • Fentanyl
 • Zolpidem
 • MDMA