Inför höstterminen 2018 har Universitets- och högskolerådet, tillsammans med flera högskolor och universitet, infört nya datum för antagning av sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig.

Den nya antagningsomgången innebär att anmälan kan göras 15 februari - 15 mars  och att antagningsbeskeden skickas ut i april – i stället för som tidigare i juli. Den tidigare antagningen gäller framför allt specialistsjuksköterskeutbildningar, men även barnmorskeutbildningar.

– Eftersom majoriteten av de sökande är yrkesverksamma behövs utrymme för att till exempel söka tjänstledighet eller säga upp sig från jobbet. Det blir problematiskt om antagningsbeskedet kommer i juli och utbildningen börjar i september, säger Sara Svensson på UHR.

Läs här om hur du gör för att få tjänstledigt för studier.

Det är 20 lärosäten som deltar i den nya antagningsomgången, men Sara Svensson tror att det kan bli fler framöver.

– Jag tror att ännu fler lärosäten kan komma att delta om man ser att det här faller väl ut. Det finns ju en chans att de lärosäten som erbjuder tidigare antagningsbesked kommer att locka fler sökande.

Se faktaruta för vilka lärosäten som hittills har den tidigare antagningen.