För första gången publicerar den offentliga vården NHS, The National Health Service, i England egna siffror på hur många tjänster de saknar sjuksköterskor till. 

Täcks av hyrsjuksköterskor

Det handlar om drygt 35 000 tjänster vilket utgör 10,3 procent av det totala antalet sjukskötersketjänster. I nuläget täcks cirka 90-95 procent av vakanserna upp av hyrsjuksköterskor och sjuksköterskor från olika typer av rotationssystem, skriver tidningen Nursing times. 

Om man tittar på alla yrkesgrupper i vården saknar NHS i England fast personal till 100 000 tjänster.

Vårdfokus har tidigare berättat om att antalet sjuksköterskor och barnmorskor som åker till Storbritannien från andra EU-länder minskat med 89 procent sedan Brexit.

Högre löner krävs

Janet Davis, ordförande för den fackliga sjuksköterskeorganisationen the Royal college of nurses, kommenterar vakanserna med nya krav på högre löner och en nationell rekryteringskampanj.

– Alla forskning visar hur vårdens kvalitet minskar och stiger till följd av antalet sjuksköterskor, säger hon.

London har flest vakanta sjukskötersketjänster och bristen är störst inom ambulanssjukvården, psykiatrin och akutsjukvården.