Det kan inte uteslutas att ett antal patienter, anhöriga och medarbetare har utsatts för smittan, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Chefsläkaren Görel Nergelius vill inte svara på vilken yrkesgrupp medarbetaren tillhör. Men hon förklarar att det inte finns någon anledning till allmän oro eftersom antalet fall är begränsat.

Men till Läkartidningen uppger hon att smittan kan ha förts vidare till som mest ett 40-tal nyfödda barn. Hon påpekar dock att hon inte vet hur många barn som befann sig på kliniken under den period som den smitttade medarbetaren arbetade där, den 28-29:e december.

Sjukhuset försöker nu komma i kontakt med de patienter som kan vara berörda, utreder deras immunitet och kontrollerar behovet av vaccin eller immunglobulin.

Det första fallet av mässlingen upptäcktes på sjukhuset i början av december. Sedan juldagen har sjukhuset varit i stabsläge.

Sedan dess pågår ett omfattande arbete med att undersöka vilka av sjukhuset cirka 17 000 medarbetare som kan vara i behov av extra skydd mot mässlingen.