I samband med ett seminarium om lagstiftningen kring dokumentation i vård och omsorg lanserade eHälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen i går en ny webbaserad utbildning om digital verksamhetsutveckling i vården.

Utbildningen vänder sig främst till dem som ägnar sig åt förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av olika e-hälsolösningar. Målgruppen är sjukvårdspersonal, chefer, beslutsfattare och politiker.

Den nya webbplatsen är till för att inspirera till att arbeta med digital verksamhetsutveckling. Huvuddelen av innehållet utgörs av e-hälsolösningar från fyra sjukvårdsregioner.

– Vi vill visa hur e-hälsa kan underlätta vardagen, göra det bättre för patienterna och öka kvaliteten i vården, säger är Socialstyrelsens utredare Evamaria Nerell i ett pressmeddelande.

I tre dramatiserade filmer visas exempelvis hur distansvård med så kallade akutrum och virtuella hälsorum kan se ut i Tärnaby och Slussfors. I tre andra filmer visas hur en artrospatient använder appar för att få stöd.

Ett särskilt avsnitt ägnas åt juridiskt stöd för dokumentation. Här finns fakta om hur patientjournaler och personakter får användas inom vården och socialtjänsten.