Det visar en analys av tre befolkningsbaserade studier från Sverige och Finland med drygt 2 000 deltagare från båda könen.

Forskare från Karolinska institutet i Solna skriver om resultaten i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer & Dementia.

De visar att:

  • Sömnstörningar hos personer i 40- och 50-årsåldern är kopplat till en 24 procents ökad risk att senare i livet utveckla demens.
  • Hos personer i 60- och 70-årsåldern är tidigt uppvaknande associerat med en fördubblad risk att senare utveckla demens.
  • Även ovanligt lång sömn, mer än nio timmar per natt, är kopplat till en kraftigt ökad risk.

Men forskarna lägger in en brasklapp för just det senare fyndet. Hos de äldre i studien kan det bero på att de redan börjat utveckla demens utan att ha fått det diagnostiserat. Demens i sig ger ett ökat sömnbehov.

"Bör uppmärksammas mer i vården"

– Våra fynd bör få direkta kliniska konsekvenser. I kombination med tidigare studier indikerar resultaten att vi vid vissa stadier i livet är extra känsliga för sömnstörningar och att dessa ökar risken för demens. Sömnstörningar bör därför uppmärksammas mer i vården så att skräddarsydda behandlingsåtgärder kan sättas in,  säger studiens försteförfattare Shireen Sindi, forskare vid institution för neurobiologi på Karolinska institutet, i en kommentar till resultaten.

Orsak och samband olika saker

Att det finns en koppling mellan dålig sömn och risk för demens är inte detsamma som att sömnstörningarna i sig orsakar demens.

Forskarna ska nu fortsätta undersöka sambandet mellan sömnstörningar och kognitiv förmåga och demens bland olika populationer, inklusive patienter från minneskliniker. De ska också undersöka vilka underliggande biologiska mekanismer som kan tänkas ligga bakom sambandet.