Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som utvärderat effekterna av olika behandlingar vid psoriasis.

Systemiska läkemedel, det vill säga tabletter, injektioner och infusioner, kan delas in i två grupper: syntetiska respektive biologiska.

Bättre - men dyrare

Efter att gått igenom välgjorda randomiserade och kontrollerade studier av behandlingseffekterna konstaterar SBU att en hög andel av de personer som behandlas med biologiska läkemedel uppnår en betydelsefull förbättring av psoriasis i huden efter tre till fyra månaders behandling.

De syntetiska läkemedlen metotrexat och apremilast har även de en säkerställd effekt på psoriasis, men andelen personer som förbättras av dem är lägre.

Biologiska läkemedel är betydligt dyrare än de syntetiska, vilket gör att de inte alltid ges till patienterna trots att de inte blir tillräckligt hjälpta av andra behandlingar.

Saknas studier om ljusbehandling

Hur kostnadseffektiva de biologiska läkemedlen är kan SBU inte uttala sig om. Priserna är genom sekretessbelagda avtal mellan landstingen och läkemedelsföretagen hemliga.

När det gäller ljusbehandling saknas tillräckligt välgjorda studier för att avgöra deras effekter på medelsvår och svår psoriasis. Detsamma gäller vissa äldre syntetiska läkemedel. Däremot finns det lång och god erfarenhet av behandlingarna inom vården, konstaterar SBU.

Läs också: Nya riktlinjer ska ge bättre stöd åt personer med psoriasis