Att kommunerna och landstingen får det allt tuffare framöver beror på stora pensionsavgångar, samtidigt som vi har en åldrande befolkning med allt mer komplexa vårdbehov.  

Som det ser ut nu är högkonjunkturen och sysselsättningen på väg att kulminera, vilket innebär lägre skatteintäkter och därmed mindre utrymme för landstingen och kommunerna att öka personaltätheten. Bara för att kunna hålla dagens personaltäthet inom välfärden fram till år 2021 behövs det ett rejält ekonomiskt tillskott.

– Siffrorna är inte klara, men det pekar mot mellan 30 och 50 miljarder utan någon utbyggnad. Då har vi ändå räknat positivt. Risken är att Sverige kommer in i en lågkonjunktur i stället, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, SKL, till Dagens Medicin.