Kongressombuden tyckte att valberedningen har gjort ett bra jobb och beslutade enligt förslagen. Det innebär bland annat att ordföranden för de kommande fyra åren heter Sineva Ribeiro, att förste vice ordförande heter Ann Johansson och att andra vice ordförande är ett nytt namn på posten: Ragnhild Karlsson från avdelning Östergötland.

Under applåder och en och annan busvissling tackade de för förtroendet. Glada, stolta och med antydan till en tår i något öga. Att leda förbundet fram till nästa kongress är en utmaning, en spännande sådan som de ser fram emot.

Den nyvalda trion säger i en första intervju att det känns lite som att börja om – fast ändå fortsätta och driva den utveckling som är på gång. 

Så beskriver de sig själva

Så hur beskriver de tre ordförandena sina personligheter med några få ord?

– Jag är snabb, lite steget före, tycker om att fort skaffa mig en helhetsbild och är målinriktad, säger Sineva Ribeiro om sig själv.

Målinriktad är även Ann Johansson.

– Jag är också envis och strategisk – och kanske står jag mer för det eftertänksamma.

Nyvalda Ragnhild Karlsson är en person som bygger relationer och vill att alla ska vara med.

– Jag tycker samtal är viktiga och att vi behöver mer sådana inom organisationen.

Utan samtal och reflektion, ingen utveckling. Det är alla tre helt överens om.

Fyra års arbete

Valberedningens arbete började så snart den förra kongressen var avslutad. Det innebär att de i fyra år har arbetat med att hitta kandidater till förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer. Deras noggranna research bygger på dialoger med avdelningar, observationer, intervjuer och åtskilliga diskussioner.

Valberedningen understryker hur viktig gruppens sammansättning är när de lägger fram sitt förslag. När det gäller förbundsstyrelsen anser valberedningen att deras förslag ger Vårdförbundet en strategisk grupp, med hög integritet, och med gedigen kunskap och erfarenhet som ger dem förmåga att fatta välgrundade beslut.