I två år ska ett nytt slags självtänkande datorprogram prövas i syfte att  hjälpa sjuksköterskorna vid Sjukvårdens larmcentral i Uppsala att bedöma vilken vård den som ringer kan behöva.

Det är det första projektet i världen i sitt slag, uppger Radio P4 Uppland.

När det ringer ska sjuksköterskan direkt föra in uppgifter i programmet om vad som hänt, om personens tillstånd, eventuella sjukdomar och sjukdomshistoria.

De uppgifterna jämför datorn sedan med tidigare insamlad data om liknande situationer och räknar ut vilka insatser det är troligt att personen behöver.

I takt med att allt mer samlas in blir programmet allt duktigare på att dra egna slutsatser.

Programmet fattar inga egna beslut, det gör sjuksköterskan. Det blir däremot ett komplement till det beslutsstöd som används vid larmcentralen redan i dag.