Trots att kvinnor med förmaksarytmi har svårare symtom än män får de vänta i snitt sex år längre på en remiss till ablation, en kateterbehandling som kan bota tillståndet. Forskningssjuksköterskan Carina Carnlöf, vid Karolinska universitetssjukhuset, tror att en förklaring kan vara att kvinnors symtom misstolkas.

– Ofta tas patienternas symtom för panikångest, stress eller depression och det är en misstolkning som mycket oftare drabbar kvinnor, säger Carina Carnlöf, i ett pressmeddelande.

Svårförklarad misstolkning

I sin studie om den ojämlika hjärtsjukvården, som nyligen publicerades i Scandinavian Cardiovascular Journal, har Carina Carnlöf följt 214 patienter med förmaksarytmi. Varför kvinnor oftare än män misstolkas av vården vet hon ännu inte.

– Kanske finns en felaktig uppfattning att kvinnor är mer benägna för stress och ångest än män och att man därför väljer att skylla hjärtklappningssymtom hos kvinnor på det.

Studien är en del i en kommande doktorsavhandling och Carina Carnlöfs förhoppning är att hennes forskning ska bidra till att sprida kunskap om kvinnors symtom så att primärvården fångar upp även dem.