Tidigare har man rekommenderat alla som är över 60 år, eller som har ett nedsatt immunförsvar, att ta en extra dos TBE-vaccin. Nu sänker Stockholms läns landsting åldersgränsen till 50 år i nya rekommendationer.

TBE-vaccin rekommenderas till alla som vistas i skog och mark i områden med smittrisk. Risken är störst i kustområden i Stockholms, Uppsala och Sörmlands län.

Läs också: Aldrig förr har så många smittats av TBE

Grundvaccinationen som ska skydda mot den fästingburna sjukdomen TBE består av tre doser. Dos två ges 1-3 månader efter den första, dos tre ges 5-12 månader efter dos två och i god tid före fästingsäsongen.

Den fjärde dosen, som nu alltså rekommenderas för alla över 50 år, kan läggas till minst två månader efter dos två, tre eller fyra i det ordinarie schemat.

Påfyllning av TBE-vaccinet ska sedan ges vart femte år. Läs mer om de nya rekommendationerna här.