Studien som är gjord vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, GIH, baseras på hälsodata från 350 000 svenskar i åldern 18–74 år. De har genomgått en hälsoprofilbedömning, som bland annat innehåller ett konditionstest på cykel.

Under tidsperioden 1995 till 2017 har konditionen i studiegruppen minskat med 10,8 procent. Andelen med en hälsofarligt låg kondition har ökat från 27 procent till 46 procent. I studien är gränsen för farligt låg kondition satt strax över den syreupptagningsförmåga som krävs för att orka gå i tio minuter i rask takt utan att behöva vila.

Vikten spelade mindre roll

Försämringen var som störst bland män, yngre åldersgrupper, lågutbildade och de som bodde i landsbygdslän.

Bara en tredjedel av nedgången berodde på en samtidig viktuppgång. Det innebär att resultaten framför allt speglar en minskad aerob kapacitet, alltså syreupptagningsförmåga. Förmodligen på grund av minskad fysisk aktivitet av tillräcklig intensitet för att bibehålla eller påverka konditionen.

– Vi använder bilen mer och vi är mer uppkopplade även på fritiden. Så jag skulle gissa att det är den dagliga träningen som minskat. När vi tränar gör vi det punktvis, och är ganska inaktiva i övrigt. Men vardagsmotionerandet – att promenera, ta trapporna och så vidare – har en inte oansenlig betydelse för vår konditionsnivå, säger Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid GIH, till TT.

Behövs krafttag framöver

Hon understryker att dålig kondition ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes. Dessutom blir det svårare att orka med arbetslivet och vardagen.

– Resultaten är alarmerande och bekräftar den utbredda uppfattningen att vi rör på oss mindre idag än tidigare. Hälsoförebyggande insatser måste sättas in för att förhindra denna negativa trend, speciellt i de grupper där nedgången är som störst.