Det visar siffror som Dagens Medicin redovisar efter att ha gått igenom Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, statistik över andelen vårdplatser som beläggs av utskrivningsklara patienter.

Tidigare hade öppenvården och den kommunalt finansierade vården fem vardagar på sig att ta emot utskrivningsklara patienter från sjukhusen. Den 1 januari 2018 ersattes betalningsansvarslagen av en ny samverkanslag. Enligt denna har kommunerna bara tre dagar på sig. Ligger patienterna kvar längre kan sjukhuset börja ta betalt för vården.

Enligt SKL:s statistik över väntetider i vården låg utskrivningsklara patienter i januari i år kvar i genomsnitt fyra dagar på sjukhus. Åtta månader senare hade siffran sjunkit till 2,9 dagar.

Tiotusentals färre vårddygn

Även andelen vårdplatser som upptas av utskrivningsklara patienter har påverkats. I början av året var andelen 6,8 procent. I augusti i år hade den sjunkit till 2,7 procent.

SKL har räknat ut att det handlar om nästan 47 000 färre vårddygn för perioden januari-augusti 2018 jämfört med motsvarande tid 2017. Det motsvarar 192 vårdplatser.

– Det är väldigt stora effekter av den här lagen, det är faktiskt så att man är överraskad över att en lag kan göra så stor skillnad. Den visar att jobbar man aktivt med att förändra en utskrivningsprocess så kan man göra det snabbt, säger Maj Rom, projektchef på SKL:s avdelning för vård och omsorg, till Dagens Medicin.