– Nyfödda är infektionskänsliga och ska inte blandas med barn som har smittsamma infektioner, säger flera barnläkare till Svenska Dagbladet.

Nästa söndag, den 28 oktober, är det tänkt att förlossningen och BB på gamla Karolinska universitetssjukhuset ska flyttas till Nya Karolinska. I sista stund har man dock upptäckt att det inte finns tillräckligt med utrymme.

Ursprungligen var det tänkt att det skulle finnas 15-20 BB-platser i ett angränsande patienthotell. Men av ekonomiska skäl såldes för några år sedan tomten där detta skulle ligga till en privat aktör. Nu saknas det därför tillräckligt med platser på Nya Karolinska.

En svår utmaning

Som en tillfällig lösning har ledningen föreslagit att sju av BB-platserna ska placeras på samma avdelning där barn med infektioner vårdas, med endast en korridor emellan.

– Normalt gör man allt för att separera infektionspatienter från andra patienter, men här gör man i stort sett tvärtom. Det blir en tuff utmaning för personalen att försöka förhindra smitta av RS, magsjuka och vanlig influensa mellan alla föräldrar som ska passera samma reception och hämta mat och kaffe på samma ställe, säger en av barnläkarna till Svenska Dagbladet.

Enligt temachefen Svante Norgren har inget definitivt beslut tagits. Det kommer att ske först nästa torsdag, efter att en risk- och konsekvensanalys har gjorts.