– Det är bra att Arbetsmiljöverket reagerar. Nu får vi lugnt vänta och se vad som händer, säger Vårdförbundets huvudskyddsombud Kerstin Forsberg Angshed vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Det var i november 2017 som förbundet första gången krävde att arbetsgivaren skulle ta fram en prioriteringslista för de sjuksköterskor som arbetar i slutenvården på sjukhuset.

– När du som ny sjuksköterska kommer till ditt första jobb springer du benen av dig. Inom slutenvården finns chefen bara tillgänglig vardagar 8-17. Kvällar, nätter och helger finns ingen där som kan hjälpa dig att prioritera. Förr fanns det kolleger som hade tid att hjälpa dig. Så är det inte alltid längre, säger Kerstin Forsberg Angshed.

Skaraborgs sjukhus (Fri Joel Torsson).jpg
Arbetsmiljöverket kan komma att tvinga Skaraborgs sjukhus att ta fram en prioriteringslista för sjuksköterskor. Arkivbild: Joel Torsson

Överens i början

I början fick Vårdförbundet gehör för sitt krav på en prioriteringslista. Några månader senare presenterades ett första utkast av dåvarande chefläkaren och chefsjuksköterskan. Men när dessa båda slutade på sjukhuset upphörde i princip arbetet med listan.

Efter påstötningar från skyddsombuden skickade arbetsgivaren till slut ändå ut en prioriteringslista till verksamheterna. Men enligt Vårdförbundet innehöll den inte alls det som man tidigare hade varit överens om.

I princip var listan bara av en uppräkning av vad varje medarbetare ska utföra utifrån sin profession som legitimerad sjuksköterska, vilket det enligt Vårdförbundet inte behövs någon lista för.

I slutet av maj i år anmälde Vårdförbundet arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket i en så kallad 6:6a-anmälan (se faktaruta). I samband med en arbetsmiljöinspektion förklarade arbetsgivaren att den lista som hade skickats ut bara skulle ses som ett arbetsmaterial.

Inspektionen gjordes i juni i år. Fortfarande har personalen inte fått någon färdig prioriteringslista.

Arbetsmiljöverkets krav

I ett brev till Västra Götalandsregionen förklarar nu Arbetsmiljöverket att myndigheten överväger att förelägga arbetsgivaren att senast den 1 februari 2019 ha upprättat skriftliga prioriteringsordningar för sjuksköterskor vid samtliga slutenvårdsavdelningar på Skaraborgs sjukhus.

Av listorna ska det framgå vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras och vilka som ska tas bort då arbetstiden inte räcker till.

Om Arbetsmiljöverket beslutar om ett föreläggande kan myndigheten också sätta ut ett vitesbelopp som arbetsgivaren kan tvingas betala om inte föreläggandet följs.

Fram till den 7 november har arbetsgivaren möjlighet att yttra sig över de krav som kan komma att ställas i föreläggandet.