Det senaste året har kostnaderna ökat för inhyrda sjuksköterskor och läkare i Kalmar. Men även annan statistik visar att personalbristen är påtaglig. I slutet av september i år hade sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker totalt över 40 000 timmar innestående komptid, rapporterar Barometern.

Det motsvarar 20 heltidsanställda under ett år, eller 10 miljoner kronor om den innestående tiden skulle omvandlas till pengar.

En granskning som Vårdfokus tidigare gjort visade att den totala tiden som Vårdförbundets medlemsgrupper arbetade under 2016 bestod till 3,09 procent av övertid och mertid. Det placerade Kalmar på plats 8 av 21 landsting/regioner.

Läs också: Över tre miljoner timmar övertid förra året

Innestående semester

Samtidigt är den innestående komptiden bara en del av problemet, menar Tora Elfversson Dahlström, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar. Hon menar att det skulle behövas åtminstone 40 anställda till för att även kunna beta av all flextid och innestående semester.

– Det handlar om att grundbemanningen inom sjukvården är på tok för låg. Det krävs övertid för att vården ska fungera, så ska det inte få vara. Det jag är mycket orolig för nu är att så många inom vården tvingas arbeta extra, det kommer att innebära att antalet sjukskrivningar ökar. Landstinget kör slut på sin personal, Tora Elfversson Dahlström, till Barometern.

Individuella lösningar

Politiker och tjänstemän i Kalmar ser ingen snabb och enkel åtgärd för att ordning på berget av innestående timmar och semesterdagar.

– Vi försöker hela tiden titta på olika lösningar på individnivå, det kan både handla om att hitta möjligheter för längre ledighet och att betala ut innestående timmar i pengar, säger Helen Persson, HR-direktör i landstinget.