Två avtal, med fokus på återhämtning, har slutits mellan Vårdförbundet och Region Örebro. Båda ger bättre villkor än det centrala avtalet, HÖK, som skrevs under för snart två år sedan.

De nyligen underskrivna avtalen i Örebro innebär:

  • De som har ständig nattjänstgöring får en veckoarbetstid på 30 timmar och 15 minuter.
  • De som roterar mellan dag- och nattjänstgöring får en arbetstidsförkortning på fyra timmar redan från första natten och för högst två nattpass per vecka i snitt under beräkningsperioden. Sammanlagt blir det en förkortning med max åtta timmar i veckan.

Viktiga avtal

Enligt Ann-Sofie Gustavsson, Vårdförbundets ordförande i Örebro, är avtalen viktiga. När det gäller rotationsavtal har något sådant inte funnits tidigare.

Ann-Sofie Gustavsson
Ann-Sofie Gustavsson är ordförande för Vårdförbundet avdelning Örebro.

– I det tidigare avtalet för ständig nattjänstgöring fanns en skrivning om särskild tid för kompetensutveckling. Det vi tecknat nu handlar om ren arbetstid. Men framför allt, nu finns det ett avtal på rotation dag och natt. Inte bara en överenskommelse som arbetsgivaren kan ändra med lätthet. Det är glädjande, säger hon.

Läs också: Västmanland sänker nattarbetstiden kraftigt

Avtalen börjar gälla tidigast den 31 december och kan sägas upp av båda parter med en uppsägningstid på sex månader. Nu vidtar dialoger med både chefsmedlemmar och förtroendevalda om hur de ska fungera i praktiken.