Jämfört med förra årets mätning har andelen patienter med trycksår minskat med nästan två procent från 14,1 procent 2018 till 12,3 procent i år.

Samtidigt finns det, liksom tidigare år, regionala skillnader, även om de flesta regioner rapporterar en positiv utveckling. Färre patienter fick trycksår under vårdtiden, från 10,6 procent 2018 till 9,3 procent i år.

Riskbedömning och madrasser

Genom satsningar på det förebyggande arbetet har flera regioner lyckats minska antalet trycksår. Framgångsfaktorer som nämns är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultatet och att patienterna redan från början har tillgång till förebyggande material som tryckavlastande madrasser och hälavlastning.

En av de regioner som lyckats minska antalet trycksår är Region Uppsala. När det visade sig att var fjärde patient, 25 procent,  hade trycksår på Akademiska sjukhuset vid 2018 års mätning bestämde man sig för att satsa på en rad förebyggande åtgärder. På ett halvår skedde en kraftig minskning av trycksåren till 9,3 procent, berättade chefssjuksköterskan Marie Sjödin i en artikel i Vårdfokus i slutet av förra året.

Vid den senaste mätningen i mars hade 14.7 procent av de inneliggande patienterna i Region Uppsala trycksår.

 – Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan vi få en mer patientsäker vård. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.