Ivo anser att journalerna är svårlästa eftersom det saknas stödord till inskrivningsanteckningarna. Dessutom har provsvar dokumenterats bristfälligt. Blodprov har tagits, men eftersom de inte är korrekt dokumenterade framgår det inte om de faktiskt är utförda.

Barnmorskans arbetsgivare anser dock att hon utfört sitt arbete som förväntat och att det inte har funnits risk för patientsäkerheten. Ivo har även haft samtal med barnmorskan själv och ser inte att det finns anledning att ifrågasätta hennes yrkesutövning i övrigt.

Ärendet avslutas därför med kritik mot barnmorskans journaldokumentation.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-31214/2017-25.