Räknar man in det hon får för att kunna betala sitt dubbla boende och sina resor har hon en inkomst på 177 600 kronor i månaden. Då ligger hon i topp och Arbetsvärlden placerar henne som något tidningen kallar ”bonusetta”, lite vid sidan av de övriga.

För utgår man från vad Sineva Ribeiro faktiskt tjänar, 101 300 kr i månaden, så kvalar hon inte ens in bland de 15 på listan.  

Inte inkomst

Anders Printz, kanslichef på Vårdförbundet, tycker att ”bonusetta” är en helt felaktig beskrivning av Arbetsvärlden. Det höga beloppet är ju inte vad hon tjänar. Det är vad hon får tillbaka för det hon betalar extra.

– Hennes resor till och från Göteborg och det dubbla boendet redovisas som en förmån och beskattas. Det är pengar Sineva får betala men som Vårdförbundet ersätter. Hon ska inte ha höga extra kostnader för att hon bor i Göteborg, säger Anders Printz.

Det är också vad Sineva Ribeiro understryker i en kommentar till Vårdfokus.

– Man ska kunna väljas demokratiskt till uppdrag i Vårdförbundet oavsett var man bor i landet. Man ska inte behöva bo i Stockholm för att kunna bli vald till ordförande. Förbundet står för de kostnader som handlar om resor till och från arbetet samt boendet under veckopendlingen i Stockholm, säger hon. 

Medlemmarnas pengar

Sineva Ribeiros enda sidouppdrag är som ledamot i en nämnd i SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som hon får 9 000 kronor för på ett helt år.

Anders Printz beskuren breddare.jpg
Anders Printz, kanslichef på Vårdförbundet. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Anders Printz betonar att kulturen på Vårdförbundet går ut på att korrekt och tydligt redovisa vilka ersättningar som ges. Det är medlemmarnas pengar det handlar om.

Och vad säger du till dem som tycker att 101 000 kronor i månaden är för mycket det också?

– Det är ett beslut som fattas av förbundsstyrelsen som bygger på att hon leder ett förbund med 114 000 medlemmar. Det motsvarar vad andra personer har som fyller en liknande funktion. Man ska ha lika mycket som dem som sitter på andra sidan vid förhandlingar till exempel.

TCO i topp

Den som toppar Arbetsvärldens lista på 15 förbundstoppar, är Eva Nordmark, ordförande i TCO, där Vårdförbundet ingår. Hon tjänade 170 400 kronor i månaden år 2018. Hennes arvode från TCO var 137 000 kronor, resten kom från andra styrelseuppdrag.

På tredje plats på listan återfinns Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren med 148 400 i månaden totalt, varav 133 000 kronor från Läkarförbundet. Lägst inkomst på denna lista hade Visions ordförande Veronica Magnusson med 101 575 kronor.

Alla siffror i undersökningen är från 2018. I maj i år presenterade Arbetsvärlden vilka löner eller arvoden toppcheferna i fackförbunden hade bara från sitt förbund, sidouppdrag oräknade. Då låg Vårdförbundets ordförande på 11:e plats av 50, varav ett stort antal deltidsordförande.