– 20 procent av patienterna som gör spermiedonationsbehandling i Malmö är från Göteborgsregionen, säger  Ann Thurin Kjellberg, överläkare på reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, till Ekot, Sveriges Radio.

Bristen på spermier, spermiedonatorer och övriga resurser på reproduktionsmedicinska mottagningen på Sahlgrenska, har förvärrats sedan 2016 då även ensamstående fick möjlighet till assisterad befruktning.  

Vid Sahlgrenska har det bara gjorts sju behandlingar av ensamstående medan man vid Skånes universitetssjukhus i Malmö har genomfört 350 stycken, enligt Ekot.

I Uppsala och Örebro har det gjorts mellan 100 och 200 donationsbehandlingar av ensamstående. För hela landet ligger siffran på mer än 800 behandlingar.