Det är tidningen Dagens Samhälle som har granskat responstiden för ambulanser och jämfört perioden 2015-2017 med 2010-2012.

Granskningen visar att mediantiden ökat i sju av tio kommuner. Det ökande antalet utryckningar spelar in, menar Erik Nordhall, verksamhetschef för akutsjukvården i Region Västerbotten.

– Risken ökar att det inte finns bilar på rätt plats när det plötsligt är dags för en prio 1-utryckning, säger han till Dagens Samhälle.

Det är också en resursfråga, anser Håkan Klementsson, ordförande för Flisa, Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård.

– Resurserna har inte ökat i takt med behoven. Vi har till exempel svårt att hitta sjuksköterskor för att bemanna bilarna, säger han till tidningen.

Andra förklaringar handlar om avståndsproblem i glesbygd, trafikproblem i storstäder samt att ambulanserna klarar allt mer avancerad sjukvård på plats, vilket leder till att fler ambulanser är upptagna under längre perioder.