Sjuksköterskan, en man i 50-årsåldern, dömdes i somras av tingsrätten till sju års fängelse för flera olika sexualbrott mot barn, bland annat grov våldtäkt och utnyttjande av barn för sexuell posering. Han har också dömts för grov fridskränkning mot närstående. Vårdfokus har tidigare berättat om rättegången.

Domen överklagades till hovrätten som gjorde en strängare bedömning av systematiken och hänsynslösheten i brotten och skärpte straffet till åtta års fängelse. Domen vann laga kraft den 24 januari 2019.

Allvarliga brott

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har redan tidigare begärt hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, att sjuksköterskans legitimation ska dras in. Med stöd av hovrättsdomen begär nu Ivo återigen att legitimationen ska återkallas.

"Gärningarna som XX nu har dömts för är av mycket allvarligt slag och är riktade mot ett stort antal barns liv och hälsa. XX har genom brotten på ett allvarligt sätt missbrukat det förtroende som allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad personal inom hälso- och sjukvården", skriver Ivo i anmälan till Hsan.

Att legitimationen inte dragits in tidigare, beror enligt Hsan:s ordförande Susanne Billum, på att det krävs en dom som vunnit laga kraft innan beslut kan tas om att återkalla legitimationen.