Den 1 januari 2017 avskaffades patientavgifterna för primärvårdsbesöken i Sörmland. Samtidigt skapades så kallade lättakuter med längre öppettider. Avgiften för sjukhusbesök höjdes till 400 kronor.

Förhoppningen var att besöken på akuten skulle minska i takt med att sjuka i större utsträckning skulle vända sig till sin vårdcentral eller lättakuten där det är gratis.

Enligt Läkartidningen har nu det första året med avgiftsfri primärvård i Sörmland utvärderats. Siffrorna visar att besöken till primärvården ökade med sex procent under 2017, jämfört med året dessförinnan.

Trots det minskade inte antalet besök på länets akutmottagningar. Där sågs ingen förändring alls.

– Det här avlastade inte akutmottagningarna som man hade hoppats. Det blev en ganska stor ökning av besöken i primärvården, och det är lite oklart vilken patientkategori som ökat mest. Det ser ut att vara de mellan 70 och 85 år, men frågan är om det var sådana som hade sökt vård ändå eller om det är sådana som inte skulle gjort det annars, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Jonas Lindeberg från partiet Vård för pengarna, Vfp, till Läkartidningen.