– Målet med vår tillsyn är bidra till ökad samordning mellan vårdgivare och att de tar gemensamt ansvar utifrån en helhetssyn kring varje person, säger Heléne Lundbladh, projektledare för en pilottillsynen som ska göras nu i vår.

Utifrån det som kommer fram i den första undersökningen ska Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, senare i år starta en omfattande nationell tillsyn av hur vården fungerar för personer med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet. Tillsynen avslutas först under 2020.

Det är sedan länge känt att behandling, kunskap och bemötande av psykiskt sjuka patienter som får somatiska sjukdomar inte fungerar optimalt.

I en förstudie som Ivo gjorde i fjol såg man att dessa personer fortfarande tillhör en särskilt utsatt grupp. De drabbas oftare än andra av brister i såväl behandling som bemötande. Personer med psykisk sjukdom är fortfarande utsatta för stigmatisering i vården.

Förutom att verksamhetsföreträdare och vårdpersonal ska få komma till tals kommer Ivo även att ha en dialog med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.