Åtgärderna har enligt de uppdaterade riktlinjerna högsta prioritet.

– Avgörande för rekommendationen är att naloxon kan ha en livräddande effekt, samtidigt som biverkningarna är begränsade, säger Stefan Brené, projektledare för arbetet med riktlinjerna.

Rekommendationen utgår från befintliga studier och experters bedömningar och har stöd i Världshälsoorganisationens, WHO:s, rekommendation.

Förskrivning av naloxon, som i dag kan göras av såväl läkare som sjuksköterskor, ska enligt riktlinjerna kompletteras med utbildning. Därför har Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram ett nationellt informationsmaterial om naloxon som riktar sig till personer som brukar opioider. Det tar bland annat upp hur man känner igen en opioidöverdos, och hur naloxon verkar och ges.  

Enligt Socialstyrelsen behöver sjuksköterskor inom kriminalvården, sprututbytesmottagningar, mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende och patienter med opioidberoende utbildas, vilket tillsammans med förskrivningen av naloxon beräknas kosta cirka 12 miljoner kronor. För de pengarna får 10 600 brukare av opioider tillgång till två förpackningar per år.