För drygt ett år sedan berättade Vårdfokus om sjuksköterskorna Charlotte Tejler och Charlott Björkheim vid urologikliniken i Halland som är bland de första sjuksköterskorna i landet som utreder och diagnostiserar patienter med misstänkt urinblåsecancer.

– Patienterna märker oftast ingen skillnad. Om de påpekar det så är de mycket positiva, tycker att vi tar oss tid och gör en noggrann undersökning, sade Charlott Björkheim, till Vårdfokus då.

Läs mer: Sjuksköterskorna som ställer cancerdiagnos

Nu visar en utvärdering att om det blivit några förändringar för patienterna så är det bara till det bättre.

– Det nya arbetssättet har både förbättrat tillgängligheten och kontinuiteten för de patienter som utreds hos oss för urinblåsecancer, säger Sarah Emanuelsson, verksamhetschef på urologkliniken.

Tidigare var det ofta stafettläkare som ansvarade för undersökningarna och då fick patienten ofta träffa en annan läkare vid eventuell fortsatt utredning och behandling.

Det nya arbetssättet innebär att specialistsjuksköterskor tar emot patienter. Undersökningarna tar cirka 40 minuter per patient. Sjuksköterskorna har förutom praktisk träning på arbetsplatsen även gått en utbildning i cystoskopi som finns vid Lunds universitet. Den motsvarar 30 högskolepoäng och ges på halvfart.